Bedrig Consulting - import, export, trade


Консултантски услуги

От началото на века хората, притежаващи определени инвестиционни средства, мислят как да ги разпределят оптимално. Да ги разпределят така, че да им осигурят възможно най-голям приход и минимални усилия за достигането му.

Същевренно проблем е и това, как да се обезопасят тези средства срещу всички политически, икономически и природни влияния. Днешната икономическа наука е определила понятия като Приход, Риск и Ликвидност, с които може да се характеризира всяка инвестиция.

За съжаление, никое средство за инвестиция не може поотделно да обхване тези три критерия в оптимален размер. По тази причина започнаха да се появяват инвестиционните портфолиа – разпределение на имуществото и на инвестициите. Стара пословица казва: разделете имуществото си на три. Една трета оставете активни – напр. собствени предприемачески активи. Нека една трета носи определена рента – напр. недвижими имоти, ценни книжа. Една трета запазете като резерва за лоши дни, която в най-добрия случай няма да използвате и ще предадете на следващото поколение. 

Бедриг Консултинг ЕООД помага на чуждестранни фирми да изградят дружества в България; Консултира в областите фирмено управление, маркетинг, информационно обслужване, промоции, реклама;  

Бедриг Консултинг ЕООД подпомага навлизането и успешното позициониране на български фирми на пазари от европейския съюз;

Бедриг Консултинг ЕООД извърщва консултации на чуждестранни и български клиенти във връзка с дългосрочни вложения за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане или повишаване на стойността на инвестицията.

Бедриг Консултинг ЕООД изготвя пълен комплект с документи за регистрация на нови фирми, включващ: 

- Подготовка на комплект документи за запазване на име

- Попълване на заявление за регистрация, заедно с приложенията;

- Изготвяне на Дружествен договор, Учредителен акт, Договор за Управление (подава се по желание),

- Изготвяне на комплект документи за откриване на банкова сметка; 

- Изготвяне и попълване на необходимите декларации при подаването;

Нашата мисия е да правим хората успели

Целта на Бедриг Консултинг ЕООД е да прави хората още по-успели в професионален план. Ние осъществяваме нашата идея като избираме да работим с водещи експерти. 

Ние предоставяме на всички наши клиенти да черпят от нашия богат висококвалифициран опит. Имаме високи стандарти и допринасяме за развитието на бизнес средата, в която присъстваме.

Ние подобряваме нашите продукти с всеки изминал ден, така че да можем да ви предложим най-добрите продукти, които да са Ви от помощ във вашата дейност.